Wordpress - Intezivni kurs za djevojke/žene uzrasta od 15-25 godina ZAVRŠEN
Coder Dojo - Svijet tehnologije sa BBC micro:bitom EDUKACIJA U TOKU
USA truck dispatcher ZAVRŠEN
Scrum framework ZAVRŠEN IN-HOUSE TRAINING
STEM Kurikulum 1 – Python, osnovni kurs ZAVRŠEN : SAMO ZA STEM NASTAVNIKE/CE
STEM Kurikulum 2 – PyGame ZAVRŠEN : SAMO ZA STEM NASTAVNIKE/CE
STEM: Kurikulum 3 – Analiza i prikazivanje podataka u programskom jeziku Python AKTIVAN : SAMO ZA STEM NASTAVNIKE/CE
Izrada 3D BIM modela: ALL PLAN KONSTRUKTERSVO ZAVRŠEN
Kurs: UI/UX dizajn Adobe XD ZAVRŠEN
Kurs: Motion Graphic ZAVRŠEN