10

Broj polaznika kursa

30

Broj časova

4časa

Nedeljno

Ciljne grupe

 • Freelanceri sa područja grada Prijedora koji žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati
 • Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora
 • Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti samostalni biznis ili pronaći zaposlenje u sektoru
 • Svi ostali mladi ljudi koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti

 

Rok za prijavu: 10.11.2021. godine

Prijava na kurs

Kurs :: Predavač

Osnovni/Basic kurs iz Adobe After Effects

Adobe After Effects je program koji služi za kreiranje vizuelnih efekata, pokretnih slika i kompozicija. Koristi se u produkciji tokom kreiranja filmova, video igara, televizijskog programa, muzičkih spotova i sl. Najviše se koristi za aranžiranje, organizaciju i usklađivanje video animacija.

PREDAVAČ

Nikola Grab po zvanju profesor Srpskog jezika i književnosti koji se pored rada u struci bavi i obradom videa (video editing) i video animacijama kao freelancer na platformi Upwork.

Šta ćemo naučiti

 • Adobe After Effects CC program i osnovna podešavanja
 • Radni prostor u programu i njegova organizacija
 • Animacije teksta
 • Kreiranje i animacija prostih i složenih oblika
 • Track Mattes tehnika
 • Kreiranje maski i njihova upotreba u animacijama
 • Kontrola brzine i drugih segmenata bitnih za animaciju

Šta ćemo naučiti

 • Vizuelni efekti
 • Motion Path tehnika
 • Solid layers i Adjustment layers i njihova upotreba
 • Rad u 3D prostoru
 • Puppet tools
 • Color correction
 • Obrada snimaka sa zelenim ekranom

 

Nakon prelaska svake oblasti, polaznici će dobijati interesantne vježbe gdje će moći da primjene naučeno.