«Budućnost nije nešto što se može predvidjeti, to je nešto što treba postići» – Don Tapscott

Prijedor Circle HUB

STEM obrazovanje

Na području grada Prijedora postoji 6 srednjih škola i dvije specijalne sa ukupno 2.536 učenika i 285 nastavnog osoblja.

Projekat  će  izgraditi i jačati zajednicu pokretača promjena u STEM obrazovanju!

Mreža pedagoga

STEM obrazovanje

STEM kao interdisciplinarna nauka koja predstavlja korelaciju elektronike, matematike i informatike, zavrijeđuje veću pažnju i neizostavnu prisutnost u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.

Zašto?

Potreba za IT stručnjacima, programerima i dizajnerima je velika, pa je zbog toga potrebno ulagati u razvoj mladih te podržavati i razvijati njihova interesovanja još u ranom uzrastu kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi

Cilj:

Kako bi se ovo postiglo potrebno je da i nastavnici budu nosioci promjena kurikuluma STEM predmeta razmjenom ideja i inoviranjem nastavnih metoda tih predmeta.

Aktivnosti u okviru projekta

Kroz projekat će se kreirati 4 kurikuluma iz programiranja i dizajna. Minimalno 10 profesora iz srednjih škola će proći ToT obuku iz definisanih kurikuluma (primjeri: Algoritmi, Python, C++ kroz programiranje Mikrokontrolera, Lego programiranje, Dizajn grafičkog interfejsa upotrebom C# i slično).

Nakon zavšene obuke izabrani profesori će realizovati obuku za 40 učenika i time testirati nova znanja i nove alate u praksi.