«Budućnost nije nešto što se može predvidjeti, to je nešto što treba postići» – Don Tapscott

Aktivnosti u okviru projekta

Info centar Agencije postiže značajne rezultate u pogledu privlačenja investitora, saradnja sa dijasporom pokazuje rezultate, ali uspostavljanje efikasnijih poslovnih projekata  sa vidoko obrazovanim ljudima iz dijaspore, predstavnicima potencijalnih investitora i outsourcing industrije je još uvijek na početnom nivou.

Kroz aktivnosti Info centar za investitore će se u skladu sa potrebama tržišta kreirati stručne obuke za više od 80 mladih nezaposlenih lica u prijmeni novih tehnologija u proizvodnji i digitalizaciji poslovanja. Ključan aspekt rada je uspostavljanje i jačanje B2B saradnje sa postojećim preduzećima, dijasporom i outsourcing agencijama koristeći uspostavljene i kreiranjem novih kanala komunikacije.