In-house trening

8 časova

10 polaznika

Šta je Scrum?

Scrum je programski okvir procesa, koji se koristi za upravljanje kompleksnim razvojem. Scrum nije metoda ili tehnika razvoja softvera, već programski okvir, unutar kojeg se mogu koristiti razni procesi i tehnike. Scrum programski okvir sastoji se od Scrum timova i njihovih pridruženih uloga, događaja, artefakata i pravila.

Scrum tim

Scrum tim sastoji se od vlasnika proizvoda (eng. Product Owner), razvojnog tima (eng. Development team) i Scrum mastera. Scrum isporučuje proizvode iterativno i inkrementalno, maksimirajući moguće povratne informacije.

Vlasnik proizvoda

Vlasnik proizvoda je odgovoran za maksimizaciju vrijednosti proizvoda i rada razvojnog tima. Vlasnik proizvoda je jedini odgovoran za upravljanje Product Backlogom. Što uključuje jasno objašanjvanje razvojnom timu vizije, ciljeve i stavke na Product Backlogu. Razvojni tim radi prema napucima Vlasnika i cijela organizacija mora poštovati njegove odluke.

Razvojni tim

Razvojni tim sastoji se od profesionalaca koji rade konkretan posao isporučujući inkrement proizvoda na kraju svakog Sprinta. Samo članovi razvojnog tima stvaraju inkrement proizvoda.

Scrum master

Scrum master je odgovoran da se Scrum razumije i koristi. Scrum Masteri to postižu na način da osiguravaju da se Scrum timovi pridržavaju teorije, prakse i pravila Scruma.

Događaji u Scrumu

Scrum koristi propisane događaje radi uspostave pravilnosti i minimizacije potrebe za sastancima koji nisu definisani Scrumom. Scrum koristi vremenski ograničene događaje na način da svaki vremenski događaj ima određeno maksimalno trajanje. Na taj način se osigurava da se dovoljno vremena koristi za planiranje bez uzaludnog trošenja vremena.

Sprint

Jezgra Scruma je Sprint, vremenski ograničeni period od jednog mjeseca ili manje tokom kojeg se proizvede „završen“, upotrebljiv i potencijalno isporučiv inkrement proizvoda. Sprintovi su jednakog trajanja tokom cijelog razvoja proizvoda. Sprint se sastoji od sastanka za planiranje Sprinta, dnevnog Scruma, posla razvoja, revizije Sprinta i retrospektive Sprinta. Svaki Sprint se može smatrati  projektom čiji horizont ne prelazi mjesec dana. Poput projekata Sprint se koristi da se obavi neki posao. 

Dnevni Scrum

Dnevni Scrum je 15-minutni, vremenski ograničen događaj, koji služi da razvojni tim uskladi aktivnosti i donese plan za sljedeća 24 sata. To se čini kontrolom rada od prethodnog dnevnog Scrum sastanka i procjenom posla koji bi mogao biti odrađen prije slijedećeg sastanka. Scrum master forsira pravilo da samo razvojni tim učestvuje na dnevnom Scrum sastanku i da sastanak traje 15 minuta.