10

Broj polaznika kursa

30

Broj časova

100%

Praktičan rad

Cilj kursa

 • Cilj kursa je savladavanje osnova programskog Python i osposobljavanje polaznika/ca za samostalan rad u Pythonu i prenošenje stečenog znanja nakon završenog kursa.
 • Gradivo je predviđeno za učenike/ce prvog razreda srednjih škola.

Opis kursa

 • Osnovni kurs programskog jezika Python namijenjen je za savladavanje osnova programiranja u programskom jeziku Python.
 • Kurikulum je gradiran od jednostavnijih cjelina ka kompleksnijim cjelinama i obuhvata sve segmente koji se smatraju osnovama za programiranje u programskom jeziku Python

Prijava zatvorena

Kurs za STEM profesore/ce srednjih škola u gradu Prijedoru

Imaš dodatna pitanja?

Kontaktirajte nas na marko.goronja@preda.rs.ba

Tip obuke

HUB učionica

«Budućnost nije nešto što se može predvidjeti, to je nešto što treba postići» – Don Tapscott

Prijedor Circle HUB

STEM obrazovanje

Na području grada Prijedora ima 6 srednjih škola i dve specijalne sa ukupno 2.536  učenika i 285 nastavnog osoblja.

Projekat  će  izgraditi i jačati zajednicu pokretača promena u STEM obrazovanju!

STEM obrazovanje

STEM kao interdisciplinarna nauka koja predstavlja korelaciju elektronike, matematike i informatike, zavrijeđuje veću pažnju i neizostavnu prisutnost u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.

Zašto?

Potreba za IT stručnjacima, programerima i dizajnerima je velika, pa je zbog toga potrebno ulagati u razvoj mladih i podržavati i razvijati njihova interesovanja još u ranom uzrastu kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi

Cilj:

Kako bi se ovo postiglo potrebno je da i nastavnici budu nosioci promjena kurikuluma STEM predmeta razmjenom ideja i inoviranjem nastavnih metoda tih predmeta.

Kurikulum

Kurikulum za edukaciju  nastao je korištenjem materijalima portala  Petlja.org Fondacije Petlja iz Srbije.

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Petlja je svojim osnivanjem pod jednim krovom obuhvatila uspešne i poznate projekte i inicijative, a pre svega portal za učenje i vežbanje programiranja BubbleBee i zvaničan sajt za takmičenje učenika srednjih škola iz programiranja u Srbiji Takprog.

BubbleBee biblioteka, stranica na kojoj se na jednom mestu nalaze svi materijali za učenje programiranja koji postoje na portalu Petlja.org. Bilo da ste potpuni početnik u učenju programiranja i želite da ovladate osnovama, student ili učenik koji se priprema za takmičenje ili osnovac koji tek ulazi u svet programiranja, nevezano za vaš uzrast, na ovoj stranici možete pronaći materijal koji odgovara baš vama.

Blok 1 – Robot Karel – Linijski programi i brojačke petlje

 • Naredbe koje Karel razumije
 • Linijski programi
 • Ponavljanje – brojačka petlja for

Blok 2 – Robot Karel – Uslovne petlje, grananje

 • Ponavljanje – Uslovna petlja while
 • Grananje

Blok 3 – Robot Karel – vježbanje

 • Petlja for
 • Petlja while
 • Grananje
 • Ugnježđene petlje

Blok 4 – Kornjača grafika linijski programi, ponavljanje

 • Naredbe kornjače
 • Skraćeni zapis
 • Linijski programi
 • Ponavljanje
 • Domaći zadatak

Blok 5 – Kornjača grafika – grananje, ugnježđene petlje, procedure, torke/liste

 • Grananje
 • Ugnježđene petlje
 • Procedure
 • Torke/Liste

Blok 6 – Osnovne aritmetičke operacije i primjena

 • Sabiranje, oduzimanje množenje
 • Rad iz komandne linije
 • Složeni izrazi, prioritet operatora i zagrade
 • Promjenljive – imena međurezultata
 • Rješavanje zadataka u opštim brojevima
 • Učitavanje podataka pri pokretanju programa
 • Niske
 • Automatsko testiranje programa
 • Izvršavanje korak po korak

Blok 7 – Cijeli i realni brojevi, djeljenje

 • Cijeli i realni brojevi
 • Realno dijeljenje
 • Cjelobrojno dijeljenje
 • Cjelobrojno dijeljenje – konverzija jedinica
 • Cjelobrojno dijeljenje – pozicioni zapis broja
 • Cjelobrojno dijeljenje – vrijeme i uglovi

Blok 8 – Korišćenje i definisanje funkcija

 • Ugrađene funkcije
 • Definisanje funkcija
 • Osnovne aritmetičke operacije i primjena – zadaci
 • Cjelobrojno i realno dijeljenje – zadaci
 • Ugrađene funkcije – zadaci
 • Definisanje funkcija – zadaci

Blok 9 – Grananje

 • Naredba grananja
 • Poređenje (relacijski operateri)
 • Logičke vrijednosti
 • Kombinovanje više logičkih uslova (logički operateri)
 • Konstrukcija elif

Blok 10 – Ponavljanje

 • Ponavljanje naredbi dati broj puta
 • Opseg brojeva – range
 • Uslovna petlja
 • Ugnježđene petlje

Blok 11 – Kontrola toka – Vježbanje

 • Grananje – zadaci
 • Ponavljanje – zadaci

Blok 12 – Torke, liste, niske, skupovi, rječnici

 • Torke i liste
 • Niske
 • Izmjene i liste
 • Skupovi
 • Rječnici

Blok 13 – Obrada struktura podataka korišćenjem petlji

 • Prolazak kroz torku/nisku/listu
 • Primjena istog izračunavanja na više podataka
 • Učitavanje i obrada liste
 • Prolazak kroz rječnik
 • Formiranje rječnika na osnovu učitanih podataka

Blok 14 – Osnovni algoritmi – Sabiranje, brojanje, množenje, minimum, maksimum

 • Sabiranje
 • Brojanje
 • Množenje
 • Minimum, maksimum

Blok 15 – Osnovni algoritmi – Preslikavanje, filtriranje, pretraga

 • Preslikavanje
 • Filtriranje
 • Kombinovanje elementarnih algoritama
 • Pretraga