HUB Blog

Realizovan Scrum trening za usavršavanje poslovnih vještina

Za sajt uz clanak

U prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada „PREDA-PD“ u okviru projekta Prijedor Circle Hub, tokom dva radna dana održan je Scrum trening za zaposlene Agencije. Trening je vodila Scrum Masterica Olja Kubat a cilj treninga je bilo sticanje novih znanja, te unaprijeđenje kompetencija IT&Creative Pool-a. Projekat podržava Vlada Švajcarske.

Ovaj trening je smišljen tako da članove i članice IT&Creative Pool-a uvede u svijet agilnih „frameworka“ za načine organizacije i upravljanja poslovnim procesima. Scrum nije standardizovan proces gdje se metodološki slijede precizno utvrđeni koraci, već u ovom načinu organizacije i upravljanja procesima naglasak se stavlja na niz vrijednosti, principa i praksi koje dalje služe kao temelj i oslonac za pristup organizaciji i upravljanju koji je jedinstven za svaki tim koji primjenjuje.

Polaznicima je predstavljeno šta je to Scrum te su imali priliku da saznaju nešto više o procesima i sadržaju ove metode, te koje pogodnosti nudi. 

Tokom kursa polaznici su imali priliku da putem praktičnih aktivnosti (Ball flow game) vide svrhu iterativnog rada kao osnove agilne metodologije.

Stalno stručno usavršavanje predstavlja ključni faktor uspješnog poslovanja, te će stečena znanja na ovoj obuci zaposlenicima sigurno koristiti u daljoj organizaciji i unaprijeđenju procesa poslovanja.