HUB Blog

EU start up: OmniBot – Artificial Intelligence and Natural Language Processing Bot platforma

SmartAction-Omni-bot-Header

OmniBot je platforma koja nam omogućava dizajniranje i integrisanje virtuelnih asistenata koristeći se umjetnom inteligencijom i obradom prirodnog razgovornog jezika.
U digitalnom dobu chat-botovi i virtuelni digitalni asistenti imaju sve veću ulogu u funkcionisanju kompanija. OmniBot je komunikacijsko AI rješenje koje automatizuje jednostavne i složene zadatke koristeći prirodni jezik i uz pomoć chat-botova i VDA platforme simulira realne konverzacije s korisnicima u pisanoj ili govornoj formi koristeći se umjetnom inteligencijom.  Na ovaj način chat-botovi su u stanju da identifikuju kontekst razgovora, te da zapamte konverzaciju i samim time klijentima pruže personalniju uslugu.

Link: http://www.omnibot.ai

Fotografija: https://www.smartaction.ai

Write A Comment