HUB Blog

EU start up: eSIM

17311181_1882769425269736_737554271740570312_o

E-sim je koncipiran u formi integrisane SIM kartice koja je direktno zalemljena na štampanu ploču mobilnog uređaja ili nekog drugog povezanog uređaja, samim tim ju je nemoguće izvaditi ili odvojiti od uredjaja.

E-sim posjeduje veliki potencijal u mrežnoj autentifikaciji zbog mogućnosti koje nudi korisnicima. Trenutne e-sim kartice zavise od hardvera. Nedostatak je što se e-sim ne može staviti u već postojeće mobilne uređaje.

Link: http://www.oasis-smartsim.com/