img_01
Poslovni modeli
Sa korisnicima će se na osnovu podnetog aplikativnog obrasca u okviru javnog poziva raditi na daljem razvoju Platna Poslovnog Modela (Business Model Canvas )
img_05
Administracija Start up i upravljanje projektima
Korisnici će tokom procesa mentorisanja imati na raspolaganju mentora koji će ih savetovati u oblasti pravno administrativnih pitanji u upravljanju preduzećem.
img_04
Marketing
Korisnici programa će tokom procesa mentorisanja imati na raspolaganju mentore koji će ih savetovati i pomoći da u skladu sa iskazanim potrebama i urađenom analizom da:
img_06
Nove tehnologije
Korisnici programa će tokom procesa mentorisanja imati na raspolaganju mentore koji će ih savetovati i pomoći da u skladu sa iskazanim potrebama urade i odštampaju 3d modele potreban za razvoj njihovog proizvoda