img_01
Poslovni modeli
Sa korisnicima će se na osnovu podnetog aplikativnog obrasca u okviru javnog poziva raditi na daljem razvoju Platna Poslovnog Modela (Business Model Canvas )