img_06
Nove tehnologije
Korisnici programa će tokom procesa mentorisanja imati na raspolaganju mentore koji će ih savetovati i pomoći da u skladu sa iskazanim potrebama urade i odštampaju 3d modele potreban za razvoj njihovog proizvoda