img_04
Marketing
Korisnici programa će tokom procesa mentorisanja imati na raspolaganju mentore koji će ih savetovati i pomoći da u skladu sa iskazanim potrebama i urađenom analizom da: