Footer 1

Ova web stranica objavljena je u okviru projekta “PRIJEDOR CIRCLE HUB“, kojeg podržava Vlada Švicarske, a sprovodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD u BiH. Sadržaj ove publikacije, kao i nalazi prikazani u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.

2020. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA PD