HUB Blog Uncategorized Vijesti sa projekta

Dodijeljeni sertifikati STEM profesorima za završene obuke iz programskog jezika Python

stem-doldela-dimploma-1

U okviru projekta “Prijedor Circle Hub”, koji podržava Vlada Švajcarske, održano je uručenje sertifikata polaznicima ToT obuka iz programskog jezika Python. Cilj obuka je osposobljavanje profesora srednjih škola grada Prijedora za samostalan rad i prenošenje stečenog znanja u ovom programskom jeziku. Obuku je uspješno završilo 9 polaznika.

Obuka se sastojala iz tri kurikuluma:

  • Osnovnog kursa,
  • PyGame biblioteke programskog jezika Python koje služe za izradu programa koji koriste grafičke mogućnosti računara poput iscrtavanja oblika, prikazivanja slika, kreiranja animacija, simulacija i slično
  • Jupyter open-source web aplikacije koja korisniku omogućava da kreira i dijeli dokumente koji sadrže „live code“, jednačine, vizuelizacije i tekst narativa.

Tokom obuka učesnici su koristili resurse portala petlja.org Fondacije Petlja. Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Petlja je svojim osnivanjem pod jednim krovom obuhvatila uspješne i poznate projekte i inicijative, a prije svega portal za učenje i vježbanje programiranja BubbleBee i zvaničan sajt za takmičenje učenika srednjih škola iz programiranja u Srbiji – Takprog.

Kakve su prednosti ovakvog načina rada i sprovedenih obuka objasnio je Dimitrije Čvokić, predavač na kursu:

« Što se tiče samog kursa, želim da pohvalim čitavu zamisao, tj.kurikulum i silabus svakog od ova tri kursa. Ovo na neki način vidim kao saradnju Univerziteta u Banjoj Luci sa Agencijom Preda tako da mi je drago što sam ja učesnik i predstavnik Univerziteta. Metodologija je malo drugačija. Koriste se web tehnologije za prenošenje znanja, portali koji su lokalizovani na srpski jezik što omogućuje bolje razumijevanje materije, bolje prenošenje znanja i bolju komunikaciju profesora i učenika. Mnogo je elegantnije raditi za razliku o nekih starijih načina rada. Sve je to nekako mnogo zanimljivije».

Svoje  impresije sa obuka prenijeli su nam profesorica Mirka Šajić i profesor Saša Milić.

«Izbor Python programskog jezika je bio pravi izbor zato što je jezik koji je vrlo pojednostavljen sa jednostavnom sintaksom i učenici ga mogu vrlo dobro shvatiti. Jako važno je i to što je platforma za učenje Pythona na srpskom jeziku, što omogućava interaktivan rad. Učenici moraju da ulože izvjestan trud da savladaju određene lekcije. Do sada su sve platforme sa kojima smo se susretali bile na engleskom jeziku tako da će se ovim povećati broj učenika koji su zainteresovani da saznaju nešto malo više o ovom programskom jeziku, jer im to ova platforma omogućava», ističe profesorica Mirka Šajić.

Profesor Elektrotehničke škole Saša Milić ističe: «Python je jedan od novijih programskih jezika koje predajemo tako da mislim da bi djeci bio jako zanimljiv, naročito što se u svijetu jako puno koristi. S obzirom da držim nastavu iz izbornog predmeta programiranje, ja sam naučena znanja već praktično primijenio. Sadržaj koji se nalazi na sajtu petlja.org je na srpskom jeziku i učenici mogu samostalno da rade. Ono što je jako dobro je to što smo mi ovdje radili i PyGame i Jupyter. Djecu jako zanima kako da oni naprave igre tako da je ovo sa PyGameom jako dobro samo što moram još smisliti način kako da to ubacim u plan i program».

Potreba za IT stručnjacima, programerima i dizajnerima je velika, pa je zbog toga potrebno ulagati u razvoj mladih te podržavati i razvijati njihova interesovanja još u ranom uzrastu kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi. Kako bi se ovo postiglo potrebno je da i nastavnici budu nosioci promjena kurikuluma STEM predmeta razmjenom ideja i inoviranjem nastavnih metoda tih predmeta.

Rezultati sprovedenih obuka i komunikacija sa izabranim profesorima će biti pretočeni u preporuke i mjere za dalji razvoj STEM kurikuluma i rada sa mladim talentima iz osnovnih i srednjih škola na području grada Prijedora.